คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด


http://www.mathmyself.com/G/8/ดาวน์โหลด-mp3-เสียงท่องแม่สูตรคูณจาก-google.htmสำหรับเด็ก ๆ การท่องแม่สูตรคูณนั้น ถือว่าเป็นการท่องจำอีกแบบหนึ่งที่นิยมกัน เพราะการท่องจำแม่สูตรคูณนั้น ทำให้เด็กสามารถคิดเลขได้ดี สามารถคิดเลขได้เร็ว ดังนั้นเราจึงได้จัดทำเพื่อให้สามารถ ดาวน์โหลด mp3 เสียงท่องแม่สูตรคูณ ไว้ฝึกหัดสำหรับเด็ก ๆ ซึ่งเส...
http://www.mathmyself.com/G/2/แบบฝึกหัดนับจำนวนตามรูปภาพ.htmแบบฝึกหัดสำหรับเด็กอนุบาล ที่เอาไว้สำหรับนับจำนวนรูปภาพ แล้วเขียนออกมาเป็นตัวเลข แบบฝึกหัดนี้ เป็นแบบฝึกหัดสำหรับเด็ก ที่จะช่วยสำหรับการฝึกเขียนตัวเลขต่าง ๆ และฝึกการนับไปในตัว เพราะแบบฝึกหัดออกแบบมาเพื่อฝึกการนับสิ่งของต่าง ๆ แล้วเขียนออกมาเป็นตั...
http://www.mathmyself.com/G/1/แบบฝึกหัดช่วยเขียน-1-10-และ-1-100.htmแบบฝึกหัดสำหรับเด็ก เอาไว้สำหรับให้เด็กฝึกเขียนตัวเลข ตั้งแต่ 1-10 และ 1-100 แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบฝึกหัด ที่มีการฝึกให้เด็กฝึกเขียนตัวเลข ซึ่งจะเป็นตัวเลขตั้งแต่ 1-10 และตัวเลข 1-100 เพื่อให้เด็กเกิดความเคยชิน ฝึกให้เด็กเขียนตัวเลขได้คล่องขึ้น และทำ...