คณิตศาสตร์ ม.1 การสร้าง

บทเรียนย่อยและฝึกทักษะการแบ่งส่วนของเส้นตรงการสร้างมุมขนาดต่างๆการสร้างรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน