คณิตศาสตร์ ม.1 เลขยกกำลัง

บทเรียนย่อยและฝึกทักษะการหาค่าของเลขยกกำลังการเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังการคูณของเลขยกกำลังเลขยกกำลังที่มีฐานในรูปการคูณเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังการหารเลขยกกำลังการใช้เลขยกกำลังที่เขียนแสดงจำนวนที่มีค่ามากหรือมีค่าน้อย

เลขยกกำลัง

บทนิยาม
ถ้า b แทนจำนวนใด ๆ และ n แทนจำนวนเต็มบวกแล้ว

เลขยกกำลัง


ข้อตกลง
1. bn ถูกเรียกว่า เลขยกกำลัง ที่มี b เป็นฐานและ n เป็นเลขชี้กำลัง
2. bn ถูกอ่านออกเสียงว่า กำลังที่เอ็นของบี หรือ บียกกำลังเอ็น หรือ บีกำลังเอ็น


วีดีโอสอนเพิ่มเติม