คณิตศาสตร์ ม.4 จำนวนจริง

บทเรียนย่อยและฝึกทักษะจำนวนจริงค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริงจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะและจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์การบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนจริงการบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจานวนตรรกยะและจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ค่าประมาณของจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ และจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังสมบัติของจำนวนจริงและการนำไปใช้

จำนวนจริง

จุดประสงค์
จำแนกได้ว่าจำนวนจริงที่กำหนดให้เป็นจำนวนชนิดใด

จำนวนจริง