คณิตศาสตร์ ม.5 จำนวนเชิงซ้อน

บทเรียนย่อยและฝึกทักษะการสร้างจำนวนเชิงซ้อนสมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อนรากที่สองของจำนวนเชิงซ้อนกราฟของค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วรากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อนสมการพหุนาม