คณิตศาสตร์ ม.6 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

บทเรียนย่อยและฝึกทักษะอนุพันธ์ของฟังก์ชันการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตรอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบอนุพันธ์อันดับสูงการประยุกต์ของอนุพันธ์ความชันของเส้นโค้ง