คณิตศาสตร์ ม.6 กำหนดการเชิงเส้น

บทเรียนย่อยและฝึกทักษะตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของกำหนดการเชิงเส้นการหาคำตอบของระบบอสมการเชิงเส้นโดยใช้กราฟการแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นโดยใช้กราฟ