ดาวน์โหลด แบบฝึกหัดช่วยเขียน 1-10 และ 1-100

แบบฝึกหัดสำหรับเด็ก เอาไว้สำหรับให้เด็กฝึกเขียนตัวเลข ตั้งแต่ 1-10 และ 1-100

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบฝึกหัด ที่มีการฝึกให้เด็กฝึกเขียนตัวเลข ซึ่งจะเป็นตัวเลขตั้งแต่ 1-10 และตัวเลข 1-100 เพื่อให้เด็กเกิดความเคยชิน ฝึกให้เด็กเขียนตัวเลขได้คล่องขึ้น และทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้
วิธีการให้เราเอาเมาส์ไปชี้ที่รูปภาพที่ต้องการแล้วคลิกที่รูปภาพที่ต้องการ จากนั้นก็คลิก จะมีลิ้งไปยังรูปภาพ เมื่อได้แล้ว ให้คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วเลือก บันทึกรูปภาพเป็น

หรืออีกวิธีหนึ่ง ให้คลิกขวาที่รูปภาพเลย แล้วเลือก บันทึกรูปภาพเป็น รูปที่ได้จะมีขนาดเท่ากัน

จากรูปภาพ เป็นแบบฝึกหัดสำหรับฝึกหัดเขียนตัวเลข ซึ่งก็มีอยู่ 2 แบบ นั้นคือ แบบฝึกเขียน 1-10 กับแบบที่ฝึกเขียน 1-100 แบบฝึกหัดมีทั้งการเขียนตามรอยประและเติมตัวเลขในช่องว่างที่ขาดหายไป

comments


เว็บเพื่อนบ้าน
DoesystemDevcodeMathMySelfHowToClicksBlogJavaExample