คณิตศาสตร์ทั่วไป ข้อสันนิษฐานของโกลด์บาค(Goldbach conjecture)

การสันนิษฐานคืออะไร

ถ้าถามนักคณิตศาสตร์ว่าข้อสันนิษฐานคืออะไร นักคณิตศาสตร์อาจจะตอบได้ว่า ข้อสันนิษฐาน คือข้อความที่คาดเดาที่ดูเหมือนว่ามีความสมเหตุสมผล แต่ความถูกต้องนั้นยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ หรืออาจจะกล่าวได้ว่า ข้อความที่สันนิษฐานนั้นยังไม่มีเหตุผลที่จะทำให้เกิดความเชื่อถือได้

ข้อสันนิษฐานของโกลด์บาค(Goldbach's conjecture)

ข้อสันนิษฐานของโกลด์บาค(Goldbach's conjecture) เป็นหนึ่งในองค์ความรู้ที่เก่าแก่ ที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาในทฤษฎีจำนวนและคณิตศาสตร์ที่สำคัญ

ข้อสันนิษฐานของโกลด์บาค(Goldbach's conjecture) กล่าวไว้ว่า เลขคู่ใด ๆ ที่มากกว่า 2 เป็นผลบวกของจำนวนเฉพาะสองจำนวน

ตัวอย่างจำนวนที่แสดงถึงข้อสันนิษฐานของโกลด์บาค(Goldbach's conjecture)
4 = 2 + 2
6 = 3 + 3
8 = 3 + 5
10 = 3 + 7 = 5 + 5
...
100 = 3 + 97 = 11 + 89 = 17 + 83 = 29 + 71 = 41 + 59 = 47 + 53
...

จากตัวอย่างจะเห็นว่า มีจำนวนมากมายที่สอดคล้องกับข้อสันนิษฐานนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าข้อสันนิษฐานนี้เป็นจริงเสมอไป ซึ่งข้อสันนิษฐานนี้อาจจะเป็นจริงหรืออาจะไม่เป็นจริงก็ได้

comments


เว็บเพื่อนบ้าน
DoesystemDevcodeMathMySelfHowToClicksBlogJavaExample