ดาวน์โหลด แบบฝึกหัดนับจำนวนตามรูปภาพ

แบบฝึกหัดสำหรับเด็กอนุบาล ที่เอาไว้สำหรับนับจำนวนรูปภาพ แล้วเขียนออกมาเป็นตัวเลข

แบบฝึกหัดนี้ เป็นแบบฝึกหัดสำหรับเด็ก ที่จะช่วยสำหรับการฝึกเขียนตัวเลขต่าง ๆ และฝึกการนับไปในตัว เพราะแบบฝึกหัดออกแบบมาเพื่อฝึกการนับสิ่งของต่าง ๆ แล้วเขียนออกมาเป็นตัวเลข
วิธีการให้เราเอาเมาส์ไปชี้ที่รูปภาพที่ต้องการแล้วคลิกที่รูปภาพที่ต้องการ จากนั้นก็คลิก จะมีลิ้งไปยังรูปภาพ เมื่อได้แล้ว ให้คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วเลือก บันทึกรูปภาพเป็น

หรืออีกวิธีหนึ่ง ให้คลิกขวาที่รูปภาพเลย แล้วเลือก บันทึกรูปภาพเป็น รูปที่ได้จะมีขนาดเท่ากัน

จากรูปจะเห็นว่า เป็นแบบฝึกหัด สำหรับนับรูปภาพ แล้วเขียนออกมาเป็นตัวเลขให้ถูกต้อง ตามโจทย์ที่ว่า จงเขียนตัวเลขที่นับได้จากภาพ จากรูปมีการทำเป็นรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจในการฝึกหัดมากขึ้น

comments


เว็บเพื่อนบ้าน
DoesystemDevcodeMathMySelfHowToClicksBlogJavaExample