คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ทั่วไป (1)

page 1 of 1

ร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ (percentage,percent)
ร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ เป็นอัตราส่วนของร้อย ตัวอย่าง หนึ่งเปอร์เซ็น ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1/100 1% = 1/100 = 0.01 ตัวอย่าง สิบเปอร์เซ็น ซึ่งมีค่าเท่ากับ 10/100 10% = 10/100 = 0.1 ตัวอย่าง ห้าสิบเ...
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
บทนี้เรามาดูสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์กันครับ สัญลักษณ์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ n จำนวนบวก -n จำนวนลบ + เครื่องหมายบวก - เครื่องหมายลบ × หรือ * เครื่องหมายคูณ ÷ เครื่องหมายหาร ± จำนวนบวกหรือจำนวน...
จํานวนพาลินโดรม(Palindrome Numbers)
พาลินโดรม(palindrome) คาหรือวลีที่สามารถเขียนตัวอักษรเรียงย้อนกลับจากหลังไป หน้า หรือจากขวาไปซ้าย แล้วยังคงอ่านออกเสียงได้เหมือนเดิม เช่น กก กนก ยาย นาน บวบ DAD MOM EYE เรียกว่าพาลินโดรม คาว่าพาลินโดรมเป็นภาษากรีก แปลว่าวิ่งกลับไปที่เดิมอีก...
ข้อสันนิษฐานของโกลด์บาค(Goldbach conjecture)
การสันนิษฐานคืออะไร ถ้าถามนักคณิตศาสตร์ว่าข้อสันนิษฐานคืออะไร นักคณิตศาสตร์อาจจะตอบได้ว่า ข้อสันนิษฐาน คือข้อความที่คาดเดาที่ดูเหมือนว่ามีความสมเหตุสมผล แต่ความถูกต้องนั้นยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ หรืออาจจะกล่าวได้ว่า ข้อความที่ส...

page 1 of 1เว็บเพื่อนบ้าน
DoesystemDevcodeMathMySelfHowToClicksBlogJavaExample