คณิตศาสตร์ ม.1 แผนภาพต้นไม้

แผนภาพต้นไม้

ในบทนี้เรามาดูวิธีหาผลลัพธ์ทั้งหมดของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยการใช้แผนภาพต้นไม้กันครับ

แผนภาพต้นไม้มี 2 แบบ
1. แผนภาพต้นไม้ ที่วางเรียงอย่างเป็นระเบียบ
2. แผนภาพต้นไม้ ที่วางเรียงอย่างไม่เป็นระเบียบ

แผนภาพต้นไม้ ที่วางเรียงอย่างเป็นระเบียบ

แผนภาพต้นไม้ที่วางอย่างเป็นระเบียบ คือเมื่อหาผลลัพธ์โดยการใช้แผนภาพต้นไม้แล้ว แผนภาพต้นไม้ที่ได้จะเป็นระเบียบแบบแผน
แผนภาพต้นไม้ ที่วางเรียงอย่างเป็นระเบียบ

แผนภาพต้นไม้ ที่วางเรียงอย่างไม่เป็นระเบียบ

แผนภาพต้นไม้ที่วางอย่างไม่เป็นระเบียบ คือเมื่อหาผลลัพธ์โดยการใช้แผนภาพต้นไม้แล้ว แผนภาพต้นไม้ที่ได้จะไม่เป็นระเบียบแบบแผน มีการกระจายไปมาไม่คงที่
แผนภาพต้นไม้ ที่วางเรียงอย่างเป็นระเบียบ


comments