คณิตศาสตร์ ม.1 ปัญหาชวนคิด

ปัญหาชวนคิด

1. ทุก ๆ เช้าเด็กหญิงนรีจะนำมะนาวไปขายที่ตลาดในราคา 2 ผลต่อ 1 บาท ถ้าขายหมด 30 ผลก็จะได้เงิน 15 บาท เด็กหญิงนราซึ่งเป็นเพื่อนของนรีก็จะนำมะนาวไปขายเช่นเดียวกัน แต่ขายในราคา 3 ผลต่อ 1 บาท ถ้าขายหมดทั้ง 30 ผล ก็จะได้เงิน 10 บาท เป็นเช่นนี้ทุกวัน วันหนึ่งเด็กหญิงนราป่วย จึงฝากมะนาวของตนให้นรีช่วยขายให้ นรีเห็นว่ามะนาวของตน ราคา 2 ผล 1 บาท มะนาวของนราราคา 3 ผล 1 บาท จึงตัดปัญหายุ่งยากจึงขายมะนาวในราคา 5 ผล 2 บาทรวด ครั้นเมื่อขายหมดทั้ง 60 ผลแล้ว ปรากฏว่าได้เงินทั้งหมด 24 บาท ซึ่งปกตินราจะขายมะนาว 60 ผลนี้ ได้เงินรวม 25 บาท อยากทราบว่าเงินหายไปไหน 1 บาท

2. เด็กชายบอกว่า "ผมมีน้องชายเท่ากับจำนวนน้องสาวของผม" เด็กหญิงบอกว่า "หนูมีพี่ชายมากเป็น 2 เท่าของจำนวนพี่สาว" จากคำกล่าวของเด็กทั้งสองนี้บอกให้เราทราบว่า มีผู้ชายและผู้หญิงฝ่ายละกี่คน

3. เด็กชายปี๊ดถามเด็กชายป๋อว่า จำนวนอะไรเอ่ยที่เมื่อหารด้วย 3 แล้วจะเหลือเศษ 1 เมื่อหารด้วย 4 จะเหลือเศษ 2 เมื่อหารด้วย 5 จะเหลือเศษ 3 เมื่อหารด้วย 6 จะเหลือเศษ 4 เสมอ

4. จงใช้เลขจาก 1 ถึง 9 เขียนเป็นจำนวน 3 จำนวน แต่ละจำนวนประกอบด้วยเลข 3 หลัก ให้จำนวนที่ 2 มีค่ามากเป็น 2 เท่าของจำนวนที่ 1 และจำนวนที่ 3 มีค่ามากเป็น 3 เท่าของจำนวนที่ 1 โดยที่เลขแต่ละตัวในแต่ละจำนวนไม่เท่ากัน

5. ชายผู้หนึ่งได้ซื้อรถจักรยานเก่า ๆ มาคันหนึ่ง ใช้ได้ไม่มากนักก็ตัดสินใจที่จะขายไป โดยตั้งราคาสูงกว่าที่ซื้อมา 25% แต่ไม่มีใครซื้อ ดังนั้นเขาจึงประกาศลดราคาลงมา 25% ของราคาขายที่ตั้งไว้ ปรากฏว่ามีผู้สนใจที่จะซื้ออยู่หลายคน เขาจึงประกาศราคาขายใหม่โดยคิดเพิ่มขึ้นอีก 25% ของราคาขายหลังสุด แต่ผู้ซื้อบอกว่าแพงไป ฉะนั้นเขาจึงลดราคาลงอีก 25% จึงขายได้ ถ้าราคาจักรยานที่ซื้อมาครั้งแรก 256 บาท เขาจะได้กำไรหรือขาดทุน


comments