คณิตศาสตร์ ม.1 การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง

การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็ม และเลขยกกำลังในการแก้ปัญหาได้
2. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบได้

บทเรียนนี้เราจะนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มและเลขยกกำลังมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันครับ ซึ่งหลาย ๆ ครั้งการคิดคำนวณเกี่ยวกับตัวเลขนั้นการคำนวณในใจอาจไวกว่าการใช้เครื่องคิดเลข ดังนั้นบทนี้เรามาลองประยุกต์เกี่ยวกับจำนวนเต็มและเลขยกกำลังมาใช้ในชีวิตประจำวันกันครับ


comments