คณิตศาสตร์ ม.1 เศษส่วนกับทศนิยม

เศษส่วนกับทศนิยม

บทนี้เรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนกับทศนิยมกันครับ ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวทำให้เราเขียนเศษส่วนให้เป็นทศนิยม หรือเขียนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนได้

จำนวนใด ๆ ก็ตามที่เขียนอยู่ในรูปเศษส่วน คือ a/b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มที่ b ≠ 0 เราจะเรียกจำนวนนั้นว่า จำนวนตรรกยะ(rational number)

ในที่นี้จะเขียน a/b เพื่อใช้แทนการเขียนเศษส่วน a/b

ตัวอย่างการแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม

2/10 แปลงเป็นทศนิยมได้ 0.2
3/100 แปลงเป็นทศนิยมได้ 0.03
23/100 แปลงเป็นทศนิยมได้ 0.23
2/5 แปลงเป็นทศนิยมได้ 0.4
17/5 แปลงเป็นทศนิยมได้ 3.4


comments