คณิตศาสตร์ ม.1 สมการที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จและคำตอบของสมการ

สมการที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จและคำตอบของสมการ

เราได้ทราบกันแล้วว่าสมการนั้น แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ และสมการที่มีตัวแปรไม่ทราบว่า

สมการที่เป็นจริง

สมการที่เป็นจริง คือสมการที่มีจำนวนด้านซ้ายกับด้านขวาเท่ากัน ตัวอย่างสมการที่เป็นจริง
3 + 4 = 7
1 + 1 = 2
4 - 3 = 1
3 x 3 = 9

สมการที่เป็นเท็จ

สมการที่เป็นเท็จ คือสมการที่มีจำนวนด้านซ้ายกับด้านขวาไม่เท่ากัน ตัวอย่างสมการที่เป็นเท็จ
3 + 4 = 1
3 + 3 = 3
2 x 2 = 3
5 - 5 = 3

สมการที่มีตัวแปรไม่ทราบค่า

สมการที่มีตัวแปรไม่ทราบค่า คือ สมการที่มีตัวแปรไม่ทราบค่าอยู่ ตัวอย่างสมการที่มีตัวแปรไม่ทราบค่าอยู่
3 + x = 5
2 + 3 = y
5 - n = 2
2 x 2 = n

จากสมการที่มีตัวแปรไม่ทราบค่า หากเราแทนค่าเข้าไปในตัวแปร จะทำให้มีบางค่าที่ทำให้สมการเป็นจริง และก็มีบางค่าที่ทำให้สมการเป็นเท็จ ตัวอย่างเช่น
3 + x = 7 ถ้าเราแทน x ด้วย 4 จะทำให้สมการเป็นจริง แต่ถ้าเราแทน x ด้วย 5 จะทำให้สมการเป็นเท็จ


comments