คณิตศาสตร์ ม.2 การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

จากที่ผ่าน ๆ มา เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวกันมาแล้ว บทนี้เรามาทบทวนและนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กัน

จุดประสงค์

1. บอกสมบัติของการเท่ากันได้
2. แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติของการเท่ากันได้
3. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้


comments


เว็บเพื่อนบ้าน
DoesystemDevcodeMathMySelfHowToClicksBlogJavaExample