คณิตศาสตร์ ม.3 ระบบสมการเชิงเส้น

ระบบสมการเชิงเส้น

จากบทที่ผ่าน ๆ มาเราได้รู้แล้วว่าสมการเชิงเส้นสองตัวแปร หมายถึง สมการที่อยู่ในรูป
Ax + By + C = 0

เมื่อ x และ y เป็นตัวแปร A, B, C เป็นค่าคงตัว โดยที่ A และ B ไม่เป็นศูนย์พร้อมกัน ตัวอย่างเช่น
3x + 2y + 2 = 0
4y + 9 = 0
3x + 8y + 1 = 0

นอกจากนั้น เรายังทราบว่า กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรจะเป็นเส้นตรง จุดทุกจุดบนกราฟเส้นตรงจะสอดคล้องหรือเป็นคำตอบของสมการเชิงเส้นนั้น


comments


เว็บเพื่อนบ้าน
DoesystemDevcodeMathMySelfHowToClicksBlogJavaExample