คณิตศาสตร์ ม.3 ความน่าจะเป็น

ความน่าจะเป็น

เหตุการณ์

เหตุการณ์ หมายถึง การทดลองสุ่มแต่ละครั้งที่เราสนใจ เช่น ในการโยนเหรียญ 1 เหรียญ 2 ครั้ง สนใจที่จะขึ้นหัวทั้ง 2 ครั้งเป็นดังนี้
ถ้า S แทน แซมเปิลสเปซ
ถ้า E แทน เหตุการณ์ที่สนใจ(ในที่นี้สนใจขึ้น H 2 ครั้ง)
จะได้ S = {HH, HT, TH, TT}
เหตุการณ์(E) = {HH} ซึ่งมีเหตุการณ์เดียว

อีกตัวอย่างหนึ่ง ในการสอบวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ผู้สอบได้ต่ำกว่า 5 คะแนนถือว่าสอบตก โอกาศสอบตกเป็นเท่าใด
แสดงว่าโจทย์สนใจผู้ที่ได้คะแนนต่ำกว่า 5 คะแนน
จะได้ S = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
เหตุการณ์(E) = (0, 1, 2, 3, 4) ซึ่งมี 5 เหตุการณ์

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ คือ จำนวนจำนวนหนึ่งที่บอกถึงโอกาศมากน้อย ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเหตุการณ์ที่เราสนใจ

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ = จำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ / จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้

เมื่อแต่ละผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทดลองสุ่ม มีโอกาศเกิดขึ้นได้เท่า ๆ กัน

เขียนได้เป็น P(E) = n(E) / n(S) เมื่อ n คือจำนวนเหตุการณ์

สรุปความน่าจะเป็นที่ควรสใจ

ถ้า S แทน แซมเปิลสเปซ E เหตุการณ์ใด ๆ ในแซมเปิลสเปซ จะได้
1. 0 ≤ P(E) ≤ 1
2. P(E) = 1 เมื่อ n(E) = n(S)
3. P(Φ) = 0 เมื่อไม่มีเหตุการณ์ที่สนใจ


comments


เว็บเพื่อนบ้าน
DoesystemDevcodeMathMySelfHowToClicksBlogJavaExample