คณิตศาสตร์ ม.3 กรณฑ์ที่สอง

กรณฑ์ที่สอง

เราทราบมาแล้วว่า (8)2 = 64 และ (-8)2 = 64 ดังนั้น 8 และ -8 เป็นรากที่สองของ 64 รากที่สองของ 64 เราอาจเขียนโดยใช้เครื่องหมายกรฑ์(√)

บทนิยาม ให้ a แทนจำนวนจริงบวกใด ๆ หรือศูนย์ รากที่สองของ a คือจำนวนที่ยกกำลัง 2 แล้วได้ a

สำหรับ a ที่เป็นจำนวนจริงบวก รากที่สองของ a มีสองราก คือรากที่สองที่เป็นบวกและรากที่สองที่เป็นลบ ใช้สัญลักษณ์ √a แทนรากที่สองที่เป็นบวกของ a และ -√a แทนรากที่สองที่เป็นลบของ acomments


เว็บเพื่อนบ้าน
DoesystemDevcodeMathMySelfHowToClicksBlogJavaExample