คณิตศาสตร์ ม.4 เลขยกกำลัง

เลขยกกำลัง

เลขยกกำลัง คือการนำตัวเลขมาคูณกันหลาย ๆ ครั้ง ซึ่งจะมีฐานกับตัวเลขที่ยกกำลัง ดังตัวอย่าง 23 ก็คือ การนำตัวเลข 2 มาคูณกัน 3 ครั้ง จะได้ 2 x 2 x 2 = 8

การยกกำลัง คือการดำเนินการทางคณิตศาสตร์อย่างหนึ่ง เขียนอยู่ในรูป an ซึ่งประกอบด้วยสองจำนวนคือ ฐาน a และ เลขชี้กำลัง (หรือ กำลัง) n การยกกำลังมีความหมายเหมือนการคูณซ้ำ ๆ กัน คือ a คูณกันเป็นจำนวน n ตัว เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวก
เลขยกกำลัง


comments