คณิตศาสตร์ ม.5 ลำดับเรขาคณิต

ลำดับเรขาคณิต

ลำดับเรขาคณิต คือ ลำดับซึ่งมีอัตราส่วนของพจน์ที่ n + 1 ต่อพจน์ที่ n เป็นค่าคงตัวที่เท่ากันสำหรับทุกจำนวนเต็มบวก n และเรียกค่าคงตัวที่เป็นอัตราส่วนนี้ว่า อัตราส่วนร่วม

สูตรของลำดับเรขาคณิต

a1, a1r, a1r2, a1r3, ..., a1rn - 1

สูตรพจน์ทั่วไป คือ
an = a1rn-1
r = an / an-1

ตัวอย่างลำดับเรขาคณิต

1, 2, 4, 8, 16, ... ดังนั้นลำดับเรขาคณิตนี้มี r = 2
1, 3, 9, 27, ... ดังนั้นลำดับเรขาคณิตนี้มี r = 3


comments