คณิตศาสตร์ ม.1 ระบบจำนวนเต็ม

จำนวนเต็ม

จำนวนเต็ม(Integer) คือจำนวนที่สามารถเขียนได้โดยปราศจากองค์ประกอบทางเศษส่วนหรือทศนิยม ได้แก่ ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...

จำนวนเต็ม

จำนวนเต็มประกอบไปด้วย

จำนวนเต็มบวก หรือเรียกได้อีกอย่างว่าจำนวนนับ มีค่าตั้งแต่ 1 และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 5, ...

ศูนย์ เป็นจำนวนเต็มที่อยู่ห่างจาก 1 ไปทางซ้ายมือเป็นระยะทาง 1 หน่วย เขียนแทนด้วย 0 มีจำนวนเดียว ได้แก่ 0

จำนวนเต็มลบ เป็นจำนวนเต็มที่มีค่าน้อยกว่า 0 โดยเริ่มจาก -1 และลดลงทีละ 1 ไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด ได้แก่ -1, -2, -3, -4, -5, ...


comments