คณิตศาสตร์ ม.1 การคูณของเลขยกกำลัง

การคูณของเลขยกกำลัง

สมบัติการคูณของเลขยกกำลัง
เมื่อ a แทนจำนวนใด ๆ m และ n แทนจำนวนเต็มบวก
am x an = am + n

จากสมบัติข้างต้นเราสามารถหาค่าของเลขยกกำลังที่คูณกันอยู่ได้ แต่จะมีข้อแม้ คือ ฐานต้องเท่ากัน

ตัวอย่าง
วิธีทำ 23 x 24 = (2 x 2 x 2) x (2 x 2 x 2 x 2) = 27
หรือ 23 x 24 = 23 + 4 = 27

จากตัวอย่างข้างต้นได้พิสูจน์แล้วว่า เมื่อนำเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันมาคูณกันนั้นถ้าทำเป็นวิธีทำก็จะกระจายเลขยกกำลังออกมาแล้วก็หาค่า แต่มีวิธีคิดที่ง่ายและได้พิสูจน์แล้ว คือให้นำเลขยกกำลังมาบวกกัน


comments