คณิตศาสตร์ ม.5 เหตุการณ์

เหตุการณ์

จงให้ความหมายของคำว่า เหตุการณ์

เหตุการณ์ คือ สับเซตของแซมเปิลสเปซ หรือคือเซตที่เราสนใจเป็นพิเศษ

ในการโยนเหรียญ 2 อัน พร้อมกัน 1 ครั้ง จงหา
1. แซมเปิลสเปซ (S)
2. เหตุการณ์ที่เกิดหัวทั้งคู่ (E1)
3. เหตุการณ์ที่เกิดหัว 1 เหรียญเท่านั้น (E2)


1. S = {HH, HT, TH, TT}
2. E1 = {HH}
3. E2 = {HT, TH}

ที่มา หนังสือ Math Review คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


comments


เว็บเพื่อนบ้าน
DoesystemDevcodeMathMySelfHowToClicksBlogJavaExample