คณิตศาสตร์ ม.1 สมบัติของจำนวนนับ ตัวอย่างข้อสอบในบทเรียนนี้ (1)

page 1 of 1

หาจำนวนที่มากที่สุดที่หารลงตัว แล้วเหลือเศษเท่ากัน
โจทย์ ให้หาจำนวนที่มากที่สุดที่หาร 676 และ 460 ลงตัว แล้วเหลือเศษ 1 เท่ากัน วิธีทำ อันดับแรกให้วิเคราะห์ตัวเลขทีต้องหารลงตัวแล้วเหลือเศษ 1 เท่ากัน แสดงว่า โจทย์ต้องการให้หาจำนวนที่มากที่สุดที่หาร 676 - 1 = 675 และ ...

page 1 of 1