คณิตศาสตร์ ม.5 ลำดับและอนุกรม

ลำดับและอนุกรม

ลำดับคืออะไร

ลำดับ คือ ฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก n ตัวแรก หรือโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก ที่เรียงจากน้อยไปหามาก โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ลำดับมี 2 ชนิด คือลำดับจำกัด และลำดับอนันต์

อนุกรมคืออะไร

อนุกรม คือ ผลบวกของลำดับ


comments