คณิตศาสตร์ ม.5 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็น จำนวนเต็ม

comments