คณิตศาสตร์ ม.5 รากที่ n ในระบบจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์

comments